Leasing na samochody firmowe wypiera kredyty bankowe

Leasing szturmem zdobył zwolenników wśród przedsiębiorców. Niewątpliwie leasingodawcy oferują korzystniejsze warunki finansowania niż banki. Dla właścicieli firm najistotniejsza zawsze jest ekonomia. Leasing udzielany jest na prostych i przejrzystych zasadach. W kredycie bankowym przedsiębiorca powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające zdolność finansową przedsiębiorstwa. Leasingobiorcy korzystając z leasingu finansują głównie samochody służbowe dla pracowników, ale także maszyny specjalistyczne czy sprzęty biurowe.

Kto najwięcej leasinguje?

Z leasingu najczęściej korzystają firmy i to one zapewniły wzrost sprzedaży w pierwszej połowie 2016 roku. W drugim kwartale bieżącego roku firmy leasingowe sfinansowały zakup 153 tys. samochodów firmowych. Porównując zyski firm leasingowych z zeszłego roku to jest to wzrost na poziomie 32,6 proc.

Eksperci zwracają uwagę, że w porównaniu do zeszłego roku wydatki firm na samochody służbowe wzrosły o około 29,9 proc. na rozwój leasingu znaczne przełożenie ma sytuacja gospodarcza. Im więcej kontraktów realizują przedsiębiorcy tym więcej narzędzi pracy potrzebują, aby wywiązać się z podpisanych umów.

Jak wyglądają statystyki leasingu w Europie Zachodniej?

Polscy przedsiębiorcy niewątpliwie starają się nadążyć za trendami panującymi w Europie Zachodniej. Tam już dwie dekady temu widać było bujny rozwój leasingu finansujący inwestycje przedsiębiorstw. Obecnie Polska w zestawieniu popularności leasingu jako zewnętrznej formy finansowania firm mieści się w pierwszej dziesiątce.

W Europie Zachodniej firmy leasingowe maja 80 proc. udział w inwestycjach przedsiębiorstw krajowych. U nas ta liczba jest nieco niższa, ale bezsprzecznie dążymy do uzyskania tak samo zadowalającego poziomu, jak u naszych sąsiadów.

Co wpłynęło na popularność leasingu?

Za szybki rozwój firm leasingowych w ciągu ostatnich kilku lat odpowiedzialne są korzystne zmiany podatkowe. Leasingobiorcy mogą teraz odliczać 50 proc. podatek VAT od wyleasingowanego pojazdu tak jakby byli jego właścicielami. Należy zaznaczyć, ze w leasingu właścicielem pojazdu do końca trwania umowy leasingowej jest leasingodawca.

Ponadto leasingobiorca może od kosztów uzyskania przychodu odliczyć raty leasingowe. Niewątpliwie korzyści podatkowe zachęcają właścicieli firm do leasingowania pojazdów. Poza tym leasing nie wymaga zbyt dużych nakładów finansowych, ponieważ wkład własny wymagany jest na poziomie 10 proc. Dodatkowo leasingodawcy kuszą atrakcyjnymi ofertami ubezpieczenia i niższym oprocentowaniem niż kredyty bankowe.

W kredycie bankowym najistotniejsza jest zdolność finansowa klienta, aby kredyt został udzielony. W leasingu przedstawiane są podstawowe dokumenty finansowe jak zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i Urzędu Skarbowego.

Leasing konsumencki na umowę o pracę

Leasing konsumencki jest zaraz po leasingu dla firm najpopularniejszą formą finansowania zewnętrznego. Pozwala on na użytkowanie nowy samochodów przy niskich nakładach własnych. Zazwyczaj firmy leasingowe wymagają niewielki wkład własny. Z leasingu dla indywidualnych klientów mogą korzystać osoby zatrudnione na etacie, osoby pracujące na umowy cywilnoprawne. Osoby posiadające własne działalności gospodarcze także mogą korzystać z leasingu konsumenckiego, ale samochód będzie użytkowany przez osobę prywatną, a nie firmę. Leasingiem konsumenckim można sfinansować głównie samochody osobowe, ale również motocykle, łodzie czy sprzęty elektroniczne.

Co oferują konsumentom leasingodawcy?

Leasing konsumencki może być udzielany na zasadzie leasingu operacyjnego, w który leasingobiorca ma możliwość wykupienia pojazdu po zakończeniu umowy lub wyleasingowaniu nowego. Okres na jaki jest udzielany leasing dla indywidualnych klientów to 2-4 lata.

Przy leasingu leasingobiorca musi się liczyć z opłatą wstępną, która może wynieść do 45 proc. zazwyczaj to korzystający z przedmiotu ustala jak ma wyglądać jego harmonogram spłat, ma do wyboru raty równe przez cały okres trwania umowy, raty degresywne lub według harmonogramu sezonowego. Zazwyczaj leasing udzielany jest w polskiej walucie, ale niektórzy leasingodawcy udzielają także w euro oraz dolarach amerykańskich.

W przypadku leasingu przedmiotów z rynku wtórnego firmy leasingowe gwarantują profesjonalną wycenę rzeczoznawcy. Dzięki takiej wycenie leasingobiorca ma pewność, że kupuje sprawny technicznie samochód.

Jakie dokumentywymagane przy leasingu konsumenckim?

Leasing konsumencki nie wymaga zbyt wielu dokumentów od leasingobiorcy. Zazwyczaj leasingobiorcy udzielają leasingu na uproszczonych procedurach, które nie wymagają dużej ilości dokumentacji potwierdzającej zdolność finansową klienta.

Podstawowymi dokumentami wymaganymi przy leasingu konsumenckim jest dowód osobisty oraz umowa o pracę lub zaświadczenie o zarobkach.

Czy leasing z niską rata jest korzystny dla indywidualnego klienta?

Na niska ratę wpływa wysokość wpłaty początkowej oraz cena wykupu po zakończeniu umowy leasingu. Jeśli leasingobiorca zdecyduje się na wyższą niż minimalna wpłatę oraz wyższą cenę wykupu to comiesięczne raty będą niewielkie. Jednak musi się liczyć z tym, że opłatę wstępną i cenę wykup finansuje z własnej kieszeni.

Czy leasing konsumencki obejmuje swoim zakresem leasing samochodów z rynku wtórnego?

Leasing konsumencki finansuje samochody z rynku wtórnego. W leasingu wiek samochodu w połączeniu z okresem trwania umowy leasingowej nie może przekroczyć 96 miesięcy. Dodatkowym wymogiem przy leasingu konsumenckim samochodu używanego jest wystawienie faktury VAT na 23 proc.

Definicja czynszu inicjalnego

Leasing oferuje wiele możliwości nabycia przedmiotów. Najpopularniejszy jest wśród przedsiębiorców, jednak stale rośnie zainteresowanie leasingiem wśród indywidualnych klientów. Leasing w swoim założeniu jest łatwo i szybko dostępny, ale wiążą się z tym pewne zobowiązania finansowe.

Czym jest czynsz inicjalny?

Czynsz inicjalny to nic innego, jak wpłata początkowa jakiej dokonuje leasingobiorca pod czas podpisywania umowy leasingowej. Jest to kwota, która w znacznej mierze decyduje o wysokości comiesięcznych rat leasingowych. Zazwyczaj wpłata własna wynosi minimum 10 proc. wartości rynkowej pojazdu. Jednak wielu leasingodawców obniża wpłatę początkową do 1 proc. dla stałych klientów.

Zazwyczaj czynsz inicjalny nie przekracza 40 proc. wartości rynkowej pojazdu. Początkowe opłaty wpływają na całkowity koszt leasingu. Poza pierwszą opłatą wyróżnić należy raty leasingowe oraz cenę wykupu pojazdu po zakończeniu trwania umowy.

Czy opłaca się wpłacać wysoki czynsz inicjalny?

Pierwsza wpłata może być trudna ze względów finansowych leasingobiorcy, jednak w znacznej mierze wpływa ona na zmniejszenie rat leasingowych. Wysoki czynsz inicjalny jest również korzystny z punktu widzenia podatnika. Opłatę początkową można odliczyć od podatku VAT. Ponadto czynsz wliczany jest do kosztów uzyskania przychodu.

Najbardziej korzystnym momentem na leasingowanie pojazdów jest koniec roku kalendarzowego. Ze względów na opłaty podatkowe warto wtedy opłacić stosunkowo wysoki czynsz inicjalny. Ponadto wpłacenie wysokiej opłaty początkowej sugeruje leasingodawcy, że leasingobiorca jest wiarygodnym klientem, który będzie regularnie spłacał zobowiązania.

Jaki jest rzeczywisty koszt leasingu?

Wysokość wpłaconego czynszu inicjalnego ma istotny wpływ na całkowity koszt leasingu. O ile wysoka wpłata początkowo zmniejsza istotnie comiesięczne raty leasingowe to niestety w końcowym rachunku koszt całkowity wzrasta. Wpływ na to ma oprocentowanie narzucone na całą kwotę leasingu, a nie tylko na część do spłaty.

Dla przykładu, jeśli leasingobiorca leasinguje pojazd za 100 tys. zł, a jego czynsz inicjalny wynosi 30 proc. to koszt całkowity leasingu będzie naliczany od całości, a nie od pozostałych 70 proc. Najbardziej optymalną wpłatą inicjalną jest wpłacenie minimalnego wkładu własnego. Raty leasingowe będą nieco większe, ale całkowity koszt leasingu będzie za to mniejszy.

Finansowanie młodego przedsiębiorcy

Właściciele nowych firm mogą korzystać z szeregu finansowania zewnętrznego. Wiele rodzajów finansowania stwarza korzystne rozliczenia podatkowe, z których może skorzystać przedsiębiorca. Ponadto korzystając z innych form dotowania firmy pozwala na utrzymanie płynności finansowej. Fundusze można wykorzystać na zakup środków trwałych oraz ruchomych na rzecz przedsiębiorstwa.

Czy młody przedsiębiorca może liczyć na dotacje unijne?

Dotacje unijne dostępne są właściwie dla każdej branży. Jedynym ograniczeniem są dotowane środki. W tym roku można skorzystać z dotacji na łączna sumę 40 tys. zł, może nie jest to zawrotna suma, jednak może znacznie pomóc w rozwoju prowadzonej działalności. Przeważnie dotacje unijne są bezzwrotne jeśli spełni się określone przesłanki. Zazwyczaj dotacja musi być wykorzystana na określone w umowie przedmioty, a dotowany zobowiązany jest utrzymać się na rynku przez minimum jeden rok.

Warto pamiętać, że wszelkie dotacje unijne są przeznaczane na konkretne cele. Instytucje udzielające finansowania sprawdzają jak zostały wykorzystane środki z dotacji. Przedsiębiorca może skorzystać z pomocy doradców zajmujących się pozyskiwaniem dotacji unijnych.

Jak obecnie postrzegane są banki przez przedsiębiorców?

Banki jako instytucje finansowe chętnie współpracują z przedsiębiorcami. Obecnie wiele banków oferuje kredyty na start nowej firmy. Jednak przedsiębiorca powinien wiedzieć, że dla banku istotna jest jego zdolność kredytowa oraz historia zobowiązań bankowych. Ponadto bank przy kredycie będzie wymagał zaświadczenia o niezaleganiu w składkach ZUS i Urzędu Skarbowego. Kolejną wytyczną udzielenia kredytu jest przedstawienie biznesplanu, na podstawie którego oceniana będzie rentowność firmy w długofalowym procesie.

Właściciele przedsiębiorstw mogą się starać o kredyt firmowy, obrotowy czy hipoteczny. Bardzo często banki udzielają młodym firmom kredytów inwestycyjnych na rozwój prowadzonej działalności. Ze środków kredytowych przedsiębiorca może zakupić maszyny oraz linie produkcyjne, a także pojazdy do floty samochodów firmowych.

Kto może starać się o leasing?

Leasing z reguły dostępny jest dla każdego, korzystają z niego głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Charakteryzuje się tym, że właścicielem leasingowanego przedmiotu jest leasingodawca, natomiast leasingobiorca jego użytkownikiem. Leasingobiorca korzysta z użyczonego przedmiotu na zasadach określonych w umowie leasingowej. Za leasingowany przedmiot opłaca comiesięczne raty w kwocie określonej w kontrakcie.

Leasingobiorca może wyleasingować przedmiot w leasingu finansowym bądź operacyjnym. Pierwsza forma leasingu kończy się wykupem przedmiotu, a ceną wykupu zazwyczaj jest ostatnia rata. Natomiast w leasingu operacyjnym leasingobiorca ma prawo wykupić leasingowany przedmiot lub wyleasingować nowy. Przedsiębiorca ma do wyboru kilkanaście firm leasingowych, dzięki czemu może wybrać ofertę idealną dla siebie.

Na czym polega factoring?

Factoring jest usługą świadczoną przez banki. Jest to kolejny rodzaj finansowania zewnętrznego, który pozwala na utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Factoring jest dość skomplikowanym sposobem finansowania przedsiębiorstwa. Przede wszystkim umowa zawierana jest między trzema podmiotami, mianowicie bankiem (pośrednikiem), właścicielem firmy a dłużnikiem.

W factoringu wszelkie zobowiązania przedsiębiorcy przejmuje bank na określony w umowie czas. Zadaniem pośrednika jest spłacanie zobowiązań właściciela firmy jego kontrahentom. Przedsiębiorca po zakończeniu umowy będzie zobowiązany do zapłaty zaciągniętych zobowiązań na spłatę faktur. Niewątpliwie factoring pozwala przedsiębiorstwom w krótkim okresie na utrzymanie płynności finansowej.

Ubezpieczenie od utraty zysku w leasingu

Korzystna oferta leasingu to nie wszystko, warto jeszcze zadbać o polisę szkód jakie mogą się wydarzyć. Najrozsądniej jest ubezpieczyć się na wypadek utraty zysku. Sama utrata samochodu czy sprzętu to nie jedyna strata. Jeśli pojazd lub sprzęt był naszym głównym źródłem dochodu to dochodzi strata związany z brakiem możliwości zarobkowania. Wyjściem z impasu, który może się narodzić jest ubezpieczenie się na wypadek utraty zysku. Taka możliwość istnieje w przypadku leasingu.

Dlaczego warto ubezpieczać przedmioty leasingowane?

Dodatkowe ubezpieczenie jakim jest polisa od utraty zysku może nam zapewnić ochronę w momencie utraty narzędzi pracy. To specyficzne ubezpieczenie ma za zadanie zapewnić leasingobiorcy płynność finansową w momencie utraty leasingowanego przedmiotu. Ubezpieczenie zapewnia zwrot odszkodowania nawet w przypadku szkody całkowitej, jaką może być pożar lub zniszczenie powodujące brak możliwości korzystania z rzeczy.

Nie tylko szkoda całkowita skutkuje wypłaceniem odszkodowania. Szczegóły polisy zawarte są w umowie ubezpieczeniowej. Czasami nawet drobna kolizja pojazdów może spowodować awarię trwającą kilka dni. Przez okres w jakim nie można świadczyć usług polisa pokryje w jakimś stopniu deficyt. Oczywiście istnieją inne ubezpieczenia, ale one pokrywają wyłącznie stratę rzeczy, natomiast polisa od utraty zysku pokrywa również straty finansowe wynikające z przerwy w pracy.

Jakie korzyści płyną z polisy od utraty zysku?

Wiele firm leasingowych proponuje swoim klientom dodatkowe ubezpieczenia, które wypłaca odszkodowanie za poniesione straty. Zazwyczaj z leasingu korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa, w których płynność finansowa nie jest na tyle stabilna by pozwolić sobie na szkodę wynikającą z braku narzędzi pracy. Leasingowane środki trwałe w małych i średnich przedsiębiorstwach najczęstszej świadczą usługi, np. floty samochodów czy sprzęt IT.

Ubezpieczenie od utraty zysku zabezpiecza wszelkie straty wynikające ze spadku obrotu firmowego czy podwyższonych kosztów, jakie musi ponieść przedsiębiorca, aby zapewnić firmie nowe narzędzia pracy. Utrata firmowych przedmiotów może niekiedy skutkować nawet zamknięciem prowadzenia działalności z powodu utraty płynności finansowej.

Suma wypłaconego odszkodowania przedsiębiorcy obliczana jest na podstawie przybliżonego zysku brutto w całym okresie obejmującym umowę ubezpieczeniową.

Co możemy ubezpieczyć polisą od utraty zysku?

Zazwyczaj polisa obejmuje świadczenia na wypadek zdarzeń losowych. Nigdy nie możemy przewidzieć czy w długim okresie w jakim obowiązuje umowa leasingowa przydarzą nam się nieprzyjemne epizody. Polisa może objąć swoim zasięgiem odszkodowanie za zniszczony samochód leasingowany, pożar w przedsiębiorstwie w wyniku którego zniszczony został sprzęt leasingowany, na wypadek zalania, kradzieży czy huraganu.

Opłacona polisa zapewni nam wypłacenie świadczenia, które pokryje straty oraz szkody jakie wynikły z przerwy w obrocie bieżącym przedsiębiorstwa.

Hiponet

Największy portal o kredytach hipotecznych w Polsce. Na stronie dostępna jest porównywarka kredytów hipotecznych oraz kalkulator zdolności kredytowej. Kalkulator zdolności kredytowej podaje zdolność w poszczególnych bankach i jednocześnie jest zintegrowany z porównywarką kredytów hipotecznych – dzięki temu oprócz zdolności kredytowej podawana jest szczegółowa oferta banku. Wszystkie informacje są aktualne i rzetelne przygotowywane przez zespół doświadczonych doradców kredytowych. Portal zawiera również kalkulatory kredytowe dzięki którym klient można wyliczyć ratę kredytu, porównać raty równe i malejące i wiele innych przydatnych kalkulatorów kredytowych.

» Read more

ZostanRentierem.com – stabilne inwestycje w nieruchomości komercyjne

ZostanRentierem.com – stabilne inwestycje w nieruchomości komercyjne

Portal Zostanrentierem.com został stworzony od podstaw przez grupę specjalistów
w dziedzinie nieruchomości, finansów oraz inwestycji. Zespół działa od czterech lat i tworzą go osoby posiadające zarówno długi staż w branży, jak młodzi ludzie o świeżym spojrzeniu. Dzięki kompilacji zasobów osób pracujących w Zostanrentierem.com serwis jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom.

Jeżeli posiadasz lub masz możliwość uzyskania dużych środków finansowych, chcesz zainwestować swoje fundusze, jednak nie wiesz jak bezpiecznie pomnażać swój majątek, to jest to portal dla ciebie.

Rentier jest osobą, która osiąga zyski poprzez wynajem lokali użytkowych, a dokładniej
z tytułu opłacanego czynszu przez najemcę. Tego typu nieruchomości przeznaczone dla celów komercyjnych są aktualnie głównym celem deweloperów, gdyż inwestycje są bardzo dochodowe. Jednakże, nie musisz być deweloperem, ani posiadać szczególnej specjalistycznej wiedzy, aby móc zacząć zarabiać na rynku nieruchomości.

Portal Zostanrentierem.com zapewni ci pomoc podczas procesu inwestowania
w nieruchomość. Jeśli tylko chcesz, specjaliści z zakresu nieruchomości komercyjnej będą uczestniczyć na każdym etapie zakupu: od wyboru odpowiedniego lokalu komercyjnego, po podpisanie aktu notarialnego i przekazanie własności. Nawet jeżeli rozpocząłeś już działania w tym kierunku, zespół serwisu będzie w stanie ci pomóc w sfinalizowaniu dobrej inwestycji.

Zakup nieruchomości komercyjnej przy pomocy ekspertów będzie o tyle prosty, że nie będziesz musiał się martwić o to, kto będzie wynajmował twój lokal – serwis proponuje lokale z już znajdującym się tam najemcą.

Jak to się odbywa? Bardzo prosto, stajesz się właścicielem nieruchomości, a sprawdzony przez fachowców wynajmujący będzie systematycznie regulował opłaty czynszowe – czysty zysk.

Tego typu dochodowe nieruchomości komercyjne charakteryzują się wysoką stopą zwrotu, to znaczy, że kupiona nieruchomość w stosunkowo szybkim czasie zacznie przynosić zyski. Portal służy jako pośrednik pomiędzy osobami chcącymi sprzedać nieruchomość komercyjną, a tymi którzy chcieliby ją nabyć.

Możesz się zwrócić do naszych konsultantów zarówno w przypadku, gdy chcesz kupić bądź sprzedać lokal użytkowy. W jednej jak i w drugiej sytuacji zrobią oni co w ich mocy, aby wybrać odpowiedni lokal bądź najemcę. Bez potrzeby przeszukiwania Internetu
i porównywania ofert, wszystkie formalności zostaną załatwione przez fachowców. Dla twojej wygody, i abyś nie musiał tracić swojego czasu.

Odpowiedni lokal możesz znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Została ona podzielona na cztery kategorie: poszukiwać możesz w zakresie poszczególnych lokali, pod względem marketu (wynajmowanego przez, np. Biedronkę, Pepco, Żabkę, PKO BP), siedziby w galerii handlowej bądź możesz zakupić nawet cały biurowiec. W wyszukiwarce wpisujesz interesujące cię parametry, takie jak cena “od i do” oraz wysokość stopy zwrotu “od i do”. Wyszukane obiekty są opisane pod względem lokalizacji, ceny, wysokości czynszu, kosztów właściciela, wysokości stopy zwrotu, powierzchni oraz innych szczegółowych informacji.

Na portalu w zakładce Poradnik Inwestora znajdziesz podstawowe informacje na temat branży, porady jak wystartować na rynku nieruchomości oraz dokładny opis podstawowych zagadnień i definicji.
Jeżeli posiadasz jakieś wątpliwości, chciałbyś dowiedzieć się więcej i poszerzyć swoją wiedzę na temat sprzedaży i kupna lokali użytkowych, to załoga witryny Zostanrentierem.com jest cały czas do twojej dyspozycji. W celach konsultacyjnych możesz zadzwonić do odpowiednich specjalistów. Witryna na na bieżąco pokazuje ilu aktualnie jest dostępnych konsultantów na linii. Wystarczy wpisać swój numer, a serwis gwarantuje, że któryś z konsultantów oddzwoni do ciebie w przeciągu 28 sekund.

Alleceny.pl – największa porównywarka cen produktów

Alleceny.pl to porównywarka cen oraz aktualne gazetki promocyjne w sklepach stacjonarnych – Biedronka, Lidl, Carrefour, Tesco i inne

“Dlaczego ten produkt jest taki drogi?” – często ci się zdarza zadawać sobie to pytanie? Szczególnie gdy wkładasz do koszyka jedynie najpotrzebniejsze rzeczy, a przy kasie okazuje się, że musisz za nie zapłacić bajońskie pieniądze. Dlaczego tak się dzieje, że zawszy gdy stoisz przy kasie masz poczucie, że przepłaciłeś? Jednakże człowiek musi coś jeść, więc za każdym razem i tak płacisz przy kasie horrendalną cenę za swój rachunek. Wracając do domu sprawdzasz portfel – pusty. Natomiast zakupy po włożeniu do szafek jakby zupełnie znikają i zastanawiasz się na co właściwie poszło tyle pieniędzy? Kupiłeś przecież to samo, co zawsze. Chleb, szynkę, trochę owoców i warzyw, jakiś nabiał albo chemię gospodarczą.
Ceny z miesiąca na miesiąc i z roku na rok wydają się być coraz wyższe, a ty z popłochem przeglądasz gazetki promocyjne różnych sklepów w poszukiwaniu choćby odrobiny oszczędności. W końcu postanawiasz, że nabiał będziesz kupował w Biedronce, chleb w Tesco, a warzywa i owoce w Lidlu, bo tam te produkty są najtańsze. Jednak po tygodniu robienia takich zakupów wiesz, że ten pomysł cię przerasta i w toku codziennego życia nie masz czasu na robienie zakupów w trzech różnych sklepach. Nie wspominając o tym, że kawa jest najtańsza w Carrefourze i tam też można by się czasem wybrać. Tym samym koło się zamyka i znowu wracasz do drogich zakupów w jednym osiedlowym sklepie, bo na więcej nie masz czasu ani ochoty.

Łatwo sprawdzisz, gdzie jest taniej. W Lidlu a może jednak w Biedronce?

Alleceny.pl to strona internetowa dzięki której możesz zaoszczędzić zarówno swój czas jak i pieniądze. Jednak jak jej z niej korzystać? Wystarczy, że wcześniej sporządzasz listę swoich zakupów. Zastanów się dobrze co chcesz ugotować i zjeść w tym tygodniu. Weź pod uwagę wszystkie posiłki i przekąski, aby później niczego ci nie zabrakło. Następnie włącz internet i wpisz adres www.alleceny.pl i po kolei szukaj interesujących cię produktów. Alleceny.pl jest porównywarką cen produktów, przede wszystkim żywności, na którą wydajemy największe kwoty. Po wpisaniu w porównywarkę nazwy danego produktu np. wody niegazowanej Żywiec-Zdrój dowiesz się ile taka woda kosztuje w różnych sklepach. Możesz sprawdzić jakie są różnice w cenie tej samej wody w różnych miejscach. Dowiesz się gdzie jest ona najtańsza, gdzie najdroższa i jaka jest mniej więcej średnia jej cena. Po sprawdzeniu swojej listy zakupów będziesz już wiedział, w których sklepach będzie ci się najbardziej opłacało zrobić dane zakupy. Bo przecież każda lista zakupów jest inna i może się okazać, że jedne produkty będą tańsze w Auchanie, natomiast inny zestaw towarów będzie tańszy w Kauflandzie. Alleceny.pl powstały z myślą o takich klientach jak ty. Tych, którym zależy na tym, by po prostu nie przepłacać. Bo po co?

Dzięki Alleceny.pl sprawdzisz czy twój ulubiony produkt jest w Kauflandzie i Carrefourze

Dzięki Alleceny.pl oszczędzasz nie tylko pieniądze, ale także czas. Skończy się błądzenie między sklepowymi regałami w poszukiwaniu ulubionych produktów. Wchodząc do sklepu będziesz już wcześniej wiedzieć czy one rzeczywiście się tam znajdują. A jeśli ich tam nie ma, to równie dobrze możesz iść do innego sklepu – tam gdzie wiesz, że są. W wypadku gdy interesuje cię zakup czegoś nowego, to pod każdym produktem znajdziesz komentarze innych użytkowników. Jakie to proste! Każdy produkt posiada swoją ocenę nadawaną przez użytkowników serwisu w postaci gwiazdek oraz komentarze na jego temat. Wszystko jest jasne i przejrzyste. Dzięki tej stronie internetowej sprawdzisz także jakie promocje obowiązują w danym momencie w wybranych sklepach.

Alleceny.pl to internetowa porównywarka cen, za pomocą której jesteś w stanie sprawdzić ceny każdego interesującego Cię produktu. Produkty na stronie zostały podzielone na liczne kategorie, dlatego łatwiej będzie ci odnaleźć tego czego szukasz. Ponadto na stronie znajduje się wyszukiwarka, która za ciebie odnajdzie wybrany produkt.
Poza wyborem w sklepach stacjonarnych na stronie jest duży wybór artykułów ze sklepów internetowych, również tych ze zdrową żywnością. Porównywarka jest idealna dla osób dbających o zdrowe odżywianie, które swoje zakupy i tak najczęściej robią przez internet, gdyż tradycyjne sklepy nie spełniają ich oczekiwań.
Na Alleceny.pl porównasz nie tylko ceny produktów spożywczych, ale również inne kategorie produktów. Należą do nich m.in. chemia motoryzacyjna i gospodarcza, artykuły dla zwierząt, artykuły papiernicze, kosmetyki i leki. Została stworzona również odrębna kategoria dla dzieci,gdzie świeżo upieczeni rodzice mogą sprawdzić gdzie kupić najtańsze pieluszki i mleko, które jak wiadomo nie są tanie.

Alleceny dysponują aktualnymi gazetkami promocyjnymi

Lubisz szukać tanich produktów i nie szkoda ci na to czasu? Albo wolisz przejrzeć jakie w przyszłym tygodniu będą promocje, aby teraz nie przepłacić? Alleceny.pl wychodzą naprzeciwko twoim potrzebom! Na stronie znajdziesz najnowsze gazetki promocyjne. Już nie musisz zabierać do domu niepotrzebnej makulatury, chwytać jak popadnie gazetek ze sklepów czy wyciągać ich ze swojej skrzynki pocztowej. Teraz możesz przejrzeć ofertę swojego ulubionego sklepu kiedy tylko masz ochotę – przed zakupami, w trakcie zakupów, w domu, w pracy czy w podróży na swoim smarftonie. Alleceny.pl dysponują bazą gazetek reklamowych bardzo popularnych sieci handlowych jak Biedronka, Lidl, Tesco, Carrefour, Auchan, Kaufland, Netto czy Makro oraz tych mniejszych, które być może znajdują się bliżej twojego miejsca zamieszkania – Polo Market, Aldi, Mila, Topaz, Piotr i Paweł. Są to tylko przykłady sklepów, gdyż jest ich o wiele więcej! Więcej niż się spodziewasz!

Alleceny.pl oferuje swoim użytkownikom porównanie cen różnych produktów bez potrzeby logowania się. To niezwykle istotna kwestia dla tych klientów, którzy chcą szybko i bez zbędnych komplikacji sprawdzić cenę produktu. Dlatego ceny artykułów możesz sprawdzić nawet tuż przed udaniem się na zakupy, a nawet będąc już w sklepie. Korzystanie z serwisu Alleceny.pl opłaca się. Gdy zaczniesz jej używać już nigdy nie zapytasz „czemu jest tak drogo?”.